Skip to main content

Client library for Wykop API

Project description

Wykop API Python SDK
====================

.. role:: strike
:class: strike

.. image:: https://badge.fury.io/py/wykop-sdk.png
:target: http://badge.fury.io/py/wykop-sdk

.. image:: https://travis-ci.org/p1c2u/wykop-sdk.svg?branch=master
:target: https://travis-ci.org/p1c2u/wykop-sdk

.. image:: https://img.shields.io/codecov/c/github/p1c2u/wykop-sdk/master.svg?style=flat
:target: https://codecov.io/github/p1c2u/wykop-sdk?branch=master

Biblioteka ta jest implementacją `Wykop API`_ w Python.

.. _Wykop API: http://www.wykop.pl/developers/api/

Przykładowe użycie:

::

import wykop

api = wykop.WykopAPI(klucz_aplikacji, sekret_aplikacji)
profile = api.get_profile("m__b")

Instalacja
-------------------

Zalecana jest instalacja wykop-sdk poprzez pip:

::

$ pip install wykop-sdk

Alternatywnie możesz pobrać kod i zainstalować bezpośrednio z repozytorium:

::

$ pip install -e git+https://github.com/p1c2u/wykop-sdk.git#egg=wykop-sdk

Uwierzytelnienie
-------------------

Aby wykonywać działania jako użytkownik zalogowany przed wykonaniem metody należy się uwierzytenić.

Przykładowe użycie metody wymagającej uwierzytelnienia:

::

import wykop

api = wykop.WykopAPI(klucz_aplikacji, sekret_aplikacji)
api.authenticate(login, klucz_polaczenia)
profile = api.observe_profile("m__b")

API wersja 1
-------------------

Zdefiniowane metody
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Biblioteka posiada wbudowane metody odpowiednie do zdefiniowanych w Wykop API

+-------------------+--------------------------------+
| Metoda API | Metoda SDK |
+===================+================================+
| **Comments** |
+-------------------+--------------------------------+
| Add | add_comment |
+-------------------+--------------------------------+
| Plus | plus_comment |
+-------------------+--------------------------------+
| Minus | minus_comment |
+-------------------+--------------------------------+
| Edit | edit_comment |
+-------------------+--------------------------------+
| Delete | delete_comment |
+-------------------+--------------------------------+
| **Link** |
+-------------------+--------------------------------+
| Index | get_link |
+-------------------+--------------------------------+
| Dig | dig_link |
+-------------------+--------------------------------+
| Cancel | cancel_link |
+-------------------+--------------------------------+
| Bury | bury_link |
+-------------------+--------------------------------+
| Comments | get_link_comments |
+-------------------+--------------------------------+
| Reports | get_link_reports |
+-------------------+--------------------------------+
| Digs | get_link_digs |
+-------------------+--------------------------------+
| Related | get_link_related |
+-------------------+--------------------------------+
| Buryreasons | get_link_buryreasons |
+-------------------+--------------------------------+
| Observe | observe_link |
+-------------------+--------------------------------+
| Favorite | favorite_link |
+-------------------+--------------------------------+
| **Links** |
+-------------------+--------------------------------+
| Promoted | get_links_promoted |
+-------------------+--------------------------------+
| Upcoming | get_links_upcoming |
+-------------------+--------------------------------+
| **MyWykop** |
+-------------------+--------------------------------+
| Index | get_mywykop |
+-------------------+--------------------------------+
| Tags | get_mywykop_tags |
+-------------------+--------------------------------+
| Users | get_mywykop_users |
+-------------------+--------------------------------+
| Notifications | get_notifications |
+-------------------+--------------------------------+
| NotificationsCount| get_notifications_count |
+-------------------+--------------------------------+
| ReadNotifications | mark_as_read_notifications |
+-------------------+--------------------------------+
| **Popular** |
+-------------------+--------------------------------+
| Promoted | get_popular_promoted |
+-------------------+--------------------------------+
| Upcoming | get_popular_upcoming |
+-------------------+--------------------------------+
| **Profile** |
+-------------------+--------------------------------+
| Index | get_profile |
+-------------------+--------------------------------+
| Added | get_profile_links |
+-------------------+--------------------------------+
| Published | get_profile_published |
+-------------------+--------------------------------+
| Commented | get_profile_commented |
+-------------------+--------------------------------+
| Digged | get_profile_digged |
+-------------------+--------------------------------+
| Buried | get_profile_buried |
+-------------------+--------------------------------+
| Observe | observe_profile |
+-------------------+--------------------------------+
| Unobserve | unobserve_profile |
+-------------------+--------------------------------+
| Followers | get_profile_followers |
+-------------------+--------------------------------+
| Followed | get_profile_followed |
+-------------------+--------------------------------+
| Favorites | get_profile_favorites |
+-------------------+--------------------------------+
| **Search** |
+-------------------+--------------------------------+
| Index | search |
+-------------------+--------------------------------+
| Links | search_links |
+-------------------+--------------------------------+
| Entries | search_entries |
+-------------------+--------------------------------+
| Profiles | search_profiles |
+-------------------+--------------------------------+
| **User** |
+-------------------+--------------------------------+
| Login | user_login |
+-------------------+--------------------------------+
| Favorites | user_favorites |
+-------------------+--------------------------------+
| Observed | user_observed |
+-------------------+--------------------------------+
| **Top** |
+-------------------+--------------------------------+
| Index | get_top |
+-------------------+--------------------------------+
| Date | get_top_date |
+-------------------+--------------------------------+
| **Related** |
+-------------------+--------------------------------+
| Plus | plus_related |
+-------------------+--------------------------------+
| Minus | minus_related |
+-------------------+--------------------------------+
| Add | add_related |
+-------------------+--------------------------------+
| **Entries** |
+-------------------+--------------------------------+
| Index | get_entry |
+-------------------+--------------------------------+
| Add | add_entry |
+-------------------+--------------------------------+
| Edit | edit_entry |
+-------------------+--------------------------------+
| Delete | delete_entry |
+-------------------+--------------------------------+
| AddComment | add_entry_comment |
+-------------------+--------------------------------+
| EditComment | edit_entry_comment |
+-------------------+--------------------------------+
| DeleteComment | delete_entry_comment |
+-------------------+--------------------------------+
| Vote | vote_entry / |
| | vote_entry_comment |
+-------------------+--------------------------------+
| Unvote | unvote_entry / |
| | unvote_entry_comment |
+-------------------+--------------------------------+
| **Rank** |
+-------------------+--------------------------------+
| Index | get_rank |
+-------------------+--------------------------------+
| **Observatory** |
+-------------------+--------------------------------+
| Votes | get_observatory_votes |
+-------------------+--------------------------------+
| Comments | get_observatory_comments |
+-------------------+--------------------------------+
| Entries | get_observatory_entries |
+-------------------+--------------------------------+
| EntriesComments | get_observatory_entres_comments|
+-------------------+--------------------------------+
| **Favorites** |
+-------------------+--------------------------------+
| Index | get_favorites |
+-------------------+--------------------------------+
| Lists | get_favorites_lists |
+-------------------+--------------------------------+
| **Stream** |
+-------------------+--------------------------------+
| Index | get_stream |
+-------------------+--------------------------------+
| Hot | get_stream_hot |
+-------------------+--------------------------------+
| **Tag** |
+-------------------+--------------------------------+
| Index | tag |
+-------------------+--------------------------------+
| **PM** |
+-------------------+--------------------------------+
| ConversationsList | get_conversations_list |
+-------------------+--------------------------------+
| Conversation | get_conversation |
+-------------------+--------------------------------+
| SendMessage | send_message |
+-------------------+--------------------------------+
| DeleteConversation| delete_conversation |
+-------------------+--------------------------------+


Proste żądania
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Można również skorzystać z podstawowej metody do tworzenia żądań. Przykład z dokumentacji Wykop API będzie przedstawiał się następująco:

::

link = api.request("link", 'index', [54321,], {"appkey": 12345})

gdzie:

+-------------------+-------------------------+
| 'link' | typ zasobu |
+-------------------+-------------------------+
| 'index' | metoda zasobu |
+-------------------+-------------------------+
| [54321,] | lista parametrów metody |
+-------------------+-------------------------+
| {"appkey": 12345} | parametry API |
+-------------------+-------------------------+

Wykop Connect
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Możliwe jest też łączenie konta użytkownika z aplikacją

Generowanie linku do Wykop Connect

::

url = api.get_connect_url("http://hostname.pl")

Dekodowanie danych Wykop Connect

::

appkey, login, token = api.get_connect_data(encoded_data)

Odpowiedzi
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Wyróżniamy 3 typy odpowiedzi:

- logiczny, np. metoda observe_profile:
::

>>> print api.observe_profile("m__b")
[True]

- obiekt, np. metoda get_profile:
::

>>> print api.get_profile("m__b")
{'author_group': 5, 'buries': None, 'rank': 274, 'links_published': 41, 'gg': '', 'groups': 2, 'entries': 203, .. }

- lista obiektów, np. metoda get_link_digs
::

>> print api.get_link_digs(12345)
[{'author_group': 2, 'author_sex': 'male', .. }, {'author_group': 2, 'author_sex': 'male', .. }]

Każdy obiekt z odpowiedzi jest typu słownikowego (dict) z możliwością dostępu do właściwości poprzez artybuty:

::

>> profile = api.get_profile("m__b")
>> profile["diggs"]
12155
>> profile.diggs
12155

Filtrowanie odpowiedzi
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Aby odfiltrować z odpowiedzi kod HTML, należy wywołać klasę z parametrem output='clear'

::

import wykop

api = wykop.WykopAPI(klucz_aplikacji, sekret_aplikacji, output='clear')
api.authenticate(login, klucz_polaczenia)
profile = api.observe_profile("m__b")

API wersja 2
-------------------

Wykop posiada API w wersji 2. Jest to nowa, nieudokumentowana wersja API. Implementacja tej wersji w SDK może się zmieniać.

.. warning::

Uwierzytelnienie działa tylko z kluczami ze wsparciem dla tej wersji API.

Przykładowe użycie:

::

from wykop import WykopAPIv2

api = WykopAPIv2(klucz_aplikacji, sekret_aplikacji)
profile = api.get_profile("m__b")

Zdefiniowane metody
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

API w wersji 2 posiada następujące wbudowane metody.

+-------------------+--------------------------------+
| Metoda API | Metoda SDK |
+-------------------+--------------------------------+
| **Links** |
+-------------------+--------------------------------+
| ? | get_links_promoted |
+-------------------+--------------------------------+
| ? | get_links_upcoming |
+-------------------+--------------------------------+
| ? | get_link_comments |
+-------------------+--------------------------------+
| ? | get_link_related |
+-------------------+--------------------------------+
| ? | get_link_upvoters |
+-------------------+--------------------------------+
| ? | get_link_downvoters |
+-------------------+--------------------------------+
| **MyWykop** |
+-------------------+--------------------------------+
| ? | get_mywykop |
+-------------------+--------------------------------+
| ? | get_mywykop_tags |
+-------------------+--------------------------------+
| ? | get_mywykop_users |
+-------------------+--------------------------------+
| **Notifications** |
+-------------------+--------------------------------+
| ? | get_notifications |
+-------------------+--------------------------------+
| ? | get_notifications_count |
+-------------------+--------------------------------+
| ? | get_hashtags_notifications |
+-------------------+--------------------------------+
| ? | get_hashtags_notifications_cou |
+-------------------+--------------------------------+
| **Profiles** |
+-------------------+--------------------------------+
| ? | get_profile |
+-------------------+--------------------------------+
| ? | observe_profile |
+-------------------+--------------------------------+
| ? | unobserve_profile |
+-------------------+--------------------------------+
| ? | block_profile |
+-------------------+--------------------------------+
| ? | unblock_profile |
+-------------------+--------------------------------+
| **Search** |
+-------------------+--------------------------------+
| ? | search_links |
+-------------------+--------------------------------+
| ? | search_entries |
+-------------------+--------------------------------+
| ? | search_profiles |
+-------------------+--------------------------------+
| **Login** |
+-------------------+--------------------------------+
| ? | user_login |
+-------------------+--------------------------------+
| **Hits** |
+-------------------+--------------------------------+
| ? | get_hits_month |
+-------------------+--------------------------------+
| ? | get_hits_popular |
+-------------------+--------------------------------+
| **Entries** |
+-------------------+--------------------------------+
| ? | get_entry |
+-------------------+--------------------------------+
| ? | get_stream_entries |
+-------------------+--------------------------------+
| ? | get_hot_entries |
+-------------------+--------------------------------+
| **Tag** |
+-------------------+--------------------------------+
| ? | get_tag |
+-------------------+--------------------------------+
| ? | get_tags_observed |
+-------------------+--------------------------------+
| ? | get_tag_entries |
+-------------------+--------------------------------+
| ? | get_tag_links |
+-------------------+--------------------------------+
| **PM** |
+-------------------+--------------------------------+
| ? | get_conversations_list |
+-------------------+--------------------------------+

? = nieudokumentowana metoda

Proste żądania
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Implementacja API w wersji 2 również posiada podstawową metodę do tworzenia żądań. Na przykład:

::

link = api.request("entries", 'hot', {"period": 12})

gdzie:

+-------------------+-------------------------+
| 'entries' | typ zasobu |
+-------------------+-------------------------+
| 'hot' | metoda zasobu |
+-------------------+-------------------------+
| {"period": 12} | parametry API |
+-------------------+-------------------------+

Zgłaszanie błędów
-----------------

Jeżeli znalazłeś jakieś błędy lub masz inny problem zgłoś go na `bugtracker`_ lub na mirko @tenji :>

.. _bugtracker: https://github.com/p1c2u/wykop-sdk/issues


Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for wykop-sdk, version 0.5.0
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size wykop_sdk-0.5.0-py2-none-any.whl (22.0 kB) File type Wheel Python version py2 Upload date Hashes View
Filename, size wykop_sdk-0.5.0-py3-none-any.whl (22.0 kB) File type Wheel Python version py3 Upload date Hashes View
Filename, size wykop-sdk-0.5.0.tar.gz (15.2 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View

Supported by

Pingdom Pingdom Monitoring Google Google Object Storage and Download Analytics Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page