Skip to main content

Instagram bot

Project description

🤖 YInstaBot

instabot

🗽 Açıklama

Botu pip install yinstabot komutu ile indirebilirsiniz.

 • Çalışma dizini komutun çalıştırıldığı dizindir.
 • Kullanıcı bilgileri 🤵 sessions dizinine kaydedilir

Instabot projesinden yararlanılmıştır.

📑 Botun Kullanımı

Bot, yinstabot <accounts.json yolu> komutu ile önceden oluşturulmuş accounts.json dosyasının yolunu alarak çalışır.

İsteğe bağlı parametreler Açıklama
--help Yardım metnin gösterir
-nr Verileri güncellemeden çalışır
-q Sessizce çalışır

🙄 Henüz yapım aşamasında olduğundan gereksiz parametreleri de vardır

📂 accounts.json yapısı

{
 "username": {
  "info": "Kişisel notunuz (önemli bir alan değildir)",
  "username": "kullaniciadi",
  "password": "şifre",
  "option": 1,
  "target_usernames": [
   "instagram",
   "facebook",
  ]
 },
 "username": {
  "info": "Kişisel notunuz (önemli bir alan değildir)",
  "username": "kullaniciadi",
  "password": "şifre",
  "option": 5,
  "target_usernames": [
   "instagram",
   "facebook",
  ]
 }
}

🔨 Option Değerleri

Değer Açıklama
1 data dizinindeki kullancı idlerini takip eder, seni takip etmeyenleri takipten çıkarır
2 Seni takip etmeyenleri takipten çıkarır
3 Herkesi takipten çıkarır
4 Sadece takip işlemi yapar
5 target_usernames'deki kişilerin paylaştığı resimleri beğenen kişilerin idlerini data dizininde dosyalarda saklar

1'in çalışması için 5 özelliğine sahip ayrı bir hesap tanımlanmazsa ilk hesap ile veri toplanması yapılır

🖤 Android'te Termux ile Kullanım

Android için 🖤 Termux uygulamasını indirin ve yükleyin, ardıntan alttaki komutları yazdıktan sonra 📑 Botun Kullanımı alanındakileri uygulayın.

# Gerekli araçların kurulumları
pkg install python
pip install yinstabot

# İsteğe bağlı paremetreler:
# --help | Yardım metnin gösterir
# -nr  | Verileri güncellemeden çalışır
# -q  | Sessizce çalışır
yinstabot <accounts.json yolu> # yinstabot "sessions/accounts.json"

⭐ Örnek Kullanım Çıktısı

🔗 Harici Bağlantılar

💖 Destek ve İletişim

Yardımcı olmak için pull request atabilirsiniz 🤗

The MIT License © Yunus Emre Ak

Github LinkedIn Website Mail Destek

Patreon

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Source Distribution

yinstabot-2.5.3.tar.gz (66.1 kB view hashes)

Uploaded source

Built Distribution

yinstabot-2.5.3-py3-none-any.whl (76.4 kB view hashes)

Uploaded py3

Supported by

AWS AWS Cloud computing and Security Sponsor Datadog Datadog Monitoring Fastly Fastly CDN Google Google Download Analytics Microsoft Microsoft PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page