Skip to main content

Yunus Emre Ak ~ YEmreAk (@yedhrab)'ın google drive direkt link oluşturmagitbook entegrasyonu, google arama motoru sonuçlarını filtreleme ile ilgili çalışmaları

Project description


description: "\U0001F935 Kişisel python paketlerim"

📦 YPackage

👀 Detaylı İnceleme

{% hint style="info" %} ✨ Yenilikler için 👀 What's New alanına bakın. {% endhint %}

👨‍💼 CLI Uygulamaları

⭐ Uygulama 👨‍💻 Komut 📝 Açıklama
👨‍🎨 Tema Oluşturucu ythemecreator 🎨 VS Code temalarının renk değerlerini değiştirerek yeni temalar üretir
👨‍💼 Dosya veya Dizin Adlandırıcı yfilerenamer 🗃️ Editörlerdeki yeniden adlandırma işlemleri gibi, dosya sistemindeki dosya veya dizinleri topluca yeniden adlandırmayı sağlar
🔗 Google Drive Link Dönüştürücü ygoogledrive 💱 Google Drive'ın verdiği ön izleme bağlantılarını indilirebilir bağlantıya dönüştürür
🔍 Google Arama Motoru ygooglesearch 📋 Google arama motoru üzerinde, verilen sorgunun sonuçlarını dosyaya raporlar
💫 GitBook Entegrasyonu ygitbookintegration 🤝 GitHub projerini GitBook üzerinden sunmak için gerekli dönüşümleri yapar

👨‍💻 Geliştirici Notları

  • 🧱 Temel kullanım import ypackage şeklindedir
  • 🖤 CLI işlemleri ypackage.cli içerisinde bulunur
  • 💎 Çekirdek modüller ypackage.core içerisinde bulunur
  • ⭐ Objeler ypackage.model içerisinde bulunur
🍱 Modül 📝 Açıklama
common 🧱 Temel kütüphane
filesystem 📂 Dosya işlemleri
gitbook 📖 GitBook entegrasyonu
github 🐙 GitHub işlemleri
markdown 📑 Markdown yönetimi
input 🔴 Girdi kaydedici

🙄 gdrive ve gsearch sadece CLI olarak tanımlanmıştır

💖 Destek ve İletişim

Github LinkedIn Website Mail

Patreon

🔏 Lisans

The Apache 2.0 License ©️ Yunus Emre Ak

YEmreAk

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for ypackage, version 3.0.2
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size ypackage-3.0.2-py3-none-any.whl (46.6 kB) File type Wheel Python version py3 Upload date Hashes View
Filename, size ypackage-3.0.2.tar.gz (38.3 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View

Supported by

Pingdom Pingdom Monitoring Google Google Object Storage and Download Analytics Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page