Skip to main content
Join the official 2019 Python Developers SurveyStart the survey!

uses zbot.workdir in the current working directory, use -d <directory> if you need to access other directories.

Project description

xmpp, irc, shell, cli, json - if you need to log effects of medicine, wait for version 100, email at milla@dds.nl

documentation is at http://pythonhosted.org/zbot/

milla@reppa:~/zbot.dev/first$ ./bin/zbot -s -l warn

ZBOT #44 -=- ! Thu Jan 23 16:28:55 2014

16:28:55 -=- ! E G G S
16:28:55 -=- !
16:28:55 -=- ! zbot egg: /usr/local/lib/python3.3/dist-packages/zbot-43-py3.3.egg
16:28:55 -=- !
16:28:55 -=- ! C O N F I G
16:28:55 -=- !
16:28:55 -=- ! loglevel=warn
16:28:55 -=- ! workdir=/home/milla/zbot.dev/first/zbot.workdir
16:28:55 -=- ! do_shell=True
16:28:55 -=- ! rootlist=['/home/milla/zbot.dev/first/zbot.workdir',
             'Public/zbot.workdir/2014-01-23',
             'Dropbox/backups/zbot.workdir/2014-01-23']
16:28:55 -=- !
16:28:55 -=- ! B O O T
16:28:55 -=- !
16:28:55 -=- ! plugs /home/milla/zbot.dev/first/zbot/plugs
16:28:55 -=- <

milla@reppa:~/zbot.dev/first$ ./bin/zbot dump log
{"added": "Thu Jan 23 16:26:26 2014", "date": "Thu Jan 23 16:26:26 2014", "log": "dizzy"}
{"added": "Thu Jan 23 16:26:07 2014", "date": "Thu Jan 23 16:26:07 2014", "log": "orap"}

Onderwerp:

Vraag 4

Kunt u maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat psychiatrische patiënten met hoge psychische nood ook in het weekend voldoende hulp krijgen?

Antwoord op vraag 4

Personen die in acute psychische nood verkeren kunnen 24 uur per dag en zeven dagen in de week terecht bij de crisisdienst van een psychiatrische instelling. Voor personen die kampen met acute suïcidale problemen bieden de Stichting Ex6 en de Stichting 113online via de telefoon en via internet anoniem crisiscounseling eveneens met een 24 uur bereikbaarheid. Er wordt dus in voldoende mate voorzien in hulpverlening aan mensen met acute psychische problemen die in het weekend opspelen.

Vragen: cijfers.

http://nos.nl/artikel/618625-geen-sterftecijfer-14-ziekenhuizen.html

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for zbot, version 57
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size zbot-57.tar.gz (153.4 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View hashes

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page