Skip to main content

System informatyczny do zarządzania bibliografią publikacji pracowników naukowych

Project description

Logo projektu https://circleci.com/gh/iplweb/bpp/tree/master.svg?style=svg Dokumentacja Coverage

O projekcie

Bibliografia Publikacji Pracowników to system informatyczny do zarządzania bibliografią publikacji pracowników naukowych. Oprogramowanie przeznaczone jest dla bibliotek naukowych i uniwersyteckich w Polsce.

Oprogramowanie dystrybuowane jest na zasadach otwartoźródłowej licencja MIT.

Dokumentacja dostępna jest na stronie https://bpp.readthedocs.io/ .

Wersja demo serwisu

Live-demo serwisu dostępne jest pod adresem http://bppdemo.iplweb.pl . W razie pytań lub problemów z dostępem do serwisu demonstracyjnego prosimy o kontakt pod adresem e-mail michal.dtz@gmail.com.

Obsługa komercyjna

Jeżeli jesteś bibliotekarzem i szukasz sposobu na szybkie wdrożenie systemu BPP w swojej instytucji, zapraszam na stronę firmy IPLWeb . Znajdziesz tam m.in. k ontener maszyny wirtualnej zawierającej pre-instalowany system BPP, gotowy do pracy, jak równiez bogatą ofertę wsparcia komercyjnego. Szczegóły na stronie projektu http://bpp.iplweb.pl/

Project details


Release history Release notifications | RSS feed

Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for bpp-iplweb, version 202010.48
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size bpp_iplweb-202010.48-py3-none-any.whl (6.8 MB) File type Wheel Python version 3.7 Upload date Hashes View

Supported by

Pingdom Pingdom Monitoring Google Google Object Storage and Download Analytics Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page