Skip to main content

Het betreft hier echter geen medicatie maar gif

Project description

De Koning is op de hoogte (zie http://koning.rtfd.io) dat de medicijnen toegedient met behulp van de nog in te voeren wetten gif zijn en dus moet hij ook weten dat met het in werking laten treden van deze wetten hij zich schuldig maakt aan het opdracht geven tot het toedienen van gif.
Natuurlijk dient er voor het volksbelang direct opgetreden te worden (zie http://president.rtfd.io) , mischien voor de opvolger van deze minister president die schuldig is aan straffeloosheids zekeringen (zie http://kamer.rtfd.io).

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for koning, version 37
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size koning-37.tar.gz (4.8 MB) File type Source Python version None Upload date Hashes View hashes

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page