Skip to main content

Declension of Czech names into vocative case.

Project description

vokativ
=======

#### Oslovte své uživatele správně!


Instalace
=========

$ pip install vokativ

Podporované verze Pythonu 2.6, 2.7, 3.x.

Použití
=======

```
>>> from vokativ import vokativ
>>> vokativ('Michal')
u'michale'
>>> vokativ('Petr')
u'petře'
>>> vokativ('Adriana', woman=True)
u'adriano'
>>> vokativ(u'Fialová', woman=True, last_name=True)
u'fialová'
```

Funkce *vokativ()* bere jako první argument vlastní jméno v 1. pádu jednotného čísla a vrátí ho vyskloňované v 5. pádu.
Návratová hodnota funkce je vždy řetězec s malými písmeny typu *unicode*.
Upozorňujeme, že funkce nemusí správně fungovat pro cizí jména.

### Další argumenty jsou:

#### woman
*(výchozí hodnota False)*

Použijte True, pokud si přejete skloňovat ženská jména.

#### last_name
*(výchozí hodnota False)*

Použijte True, pokud si přejete skloňovať příjmení. Pro ženská jména se pak
skloňování chová malinko jinak (viz níže).


Algoritmus skloňování
=====================

### Mužská jména

Skloňování mužských jmen je založeno na koncovkách slov. V souboru [vokativ/man_suffixes](https://github.com/Mimino666/vokativ/blob/master/vokativ/man_suffixes)
je seznam pravidel, podle kterých se skloňuje. Například pravidlo: ```tr tře``` znamená, že pokud
zadané jméno končí na písmena "tr", tak je nahradíme písmeny "tře". Podle tohoto pravidla se
skloňuje například:
```
Petr => Petře
Silvestr => Silvestře
```

Pravidla zkoušíme v pořadí od nejdelších po nejkratší. Proto má pravidlo ```gintr gintre``` přednost před pravidlem ```tr tře```.
Pokud žádné pravidlo není možné aplikovat, k zadanému jménu připojíme "e". Například:
```
Helmut => Helmute
```


### Ženská jména

Pro ženská jména je situace velmi jednoduchá. Pokud se jedná o křestní jméno,
skloňujeme jen jména končící na "a".
Například:
```
Jana => Jano
Tereza => Terezo
```
ale už ne:
```
Dagmar => Dagmar
Marie => Marie
```


V případě příjmení nedochází ke skloňování nikdy:
```
Nováková => Nováková
Ivanova => Ivanova
```

Project details


Release history Release notifications

History Node

1.1.0

This version
History Node

1.0.4

History Node

1.0.3

History Node

1.0.2

History Node

1.0.1

History Node

1.0.0

Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
vokativ-1.0.4.zip (12.1 kB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None Feb 17, 2014

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging CloudAMQP CloudAMQP RabbitMQ AWS AWS Cloud computing Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page